Tette rør

Med våre moderne spylebiler med varmt og kaldt vann kan vi spyle opp de fleste typer av tette rør
. Bilene er utstyrt med over 100 meter slange som gjør at vi kommer til de fleste stedene. Med kombinasjonen av høytrykk og riktig dyse løser vi de fleste problemene.

Rørinspeksjon

Vi disponerer utstyr for rørinspeksjon fra 20mm til 800mm rør
. Med våres stakekamraer kan vi filme innvendig og utvendig rør samt peile ut traséen hvor rørene går.

Med vårt traktorkamera kan vi kjøre store rørdimensjoner også her med trassè peiling. Ved alle våre rørinspeksjoner sendes det en rapport samt film på rørenes tilstand samt anbefalte utbredninger

predominant isoform of phosphodiesterase found in the viagra generic The final treatment option for ED is the surgical.

. Linken til filmen sendes på mail slik at det er enkelt for kunden å spille av filmen.

Tining av frosne rør

Med våres høytrykksbiler med varmt vann tiner vi raskt og effektivt is i rør.
Det er viktig å huske på at det er få plastrør som tåler steam som ofte blir brukt til tining.

Supersuger

Vi disponerer en supersuger som benyttes til suging av stubbloft i etasje skille samt sand, jord og pukk. Bilen er utstyrt med 6 ‘’ slange og tårn på bilen som gjør jobben enklere.

Kombibil

Med våres kombinerte spyle-/sugebil utfører vi de fleste typer av tømming av sluk, septiktanker, sandfang, fettutskillere og kummer. Bilen er utstyrt med ½ ‘’ og 1 ‘’ spyleslange.

Fasadevask-graffiti fjerning

Vi foretar fasadevask/husvask samt fjerning av graffiti
. Ved hjelp av kjemi og varmt vann fjerner vi graffiti raskt og effektivt.

Vaktmestertjenester

Vi utfører feiing og rydding av gårdsplasser med vår moderne feiemaskin. Feieaggregatet har vanntank samt oppsamler.